Wszystkie artykuły w kategorii: "Spojrzenie bez obciążeń"

Polecane artykuły:

Turystyka rowerowa a gosp(...)

W krajach Europy Zachodniej turystyka rowerowa jest ważnym źródłem dochodu i znaczącą gałęzią gospodarki. W Polsce, mimo świetnych uwarunkowań, dziedzina ta mocno kuleje. W badaniach rynku turystyki i rekreacji rowerowej w Europie rozróżnia się rowerzystę rekreacyjnego (jednodniowego, który nie nocuje na trasie) i turystę rowerowego (wielodniowego, który podróżuje z bagażem i nocuje na trasie). Szacunki opublikowane w raporcie Parlamentu Europejskiego z 2009 r. mówi(...)
»

Przegląd prasy(...)

Potrzeba renowacji W Poznaniu przeprowadzono badania, mające na celu ocenę stanu technicznego i zdolności przepustowych kanałów, wskazanie przewodów wymagających modernizacji, a także rozpoznanie możliwości poprowadzenia w nich światłowodów. Ogółem w latach 2003-2007 przeanalizowano 1531 odcinków kolektorów ogólnospławnych i ściekowych o łącznej długości blisko 61 km. Ponad połowę (55%) badanych kanałów stanowiły kol(...)
»