Wszystkie artykuły w kategorii: "Prawo ochrony środowiska"

Polecane artykuły:

Fiński Superdiabatic(...)

IV Miedzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami Waste Forum odbyło się pod koniec maja br. w Pile. Zorganizowane tradycyjnie przez wielkopolski oddział Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych Forum dotyczyło systemów gospodarki odpadami. Forum zostało podzielone na sesje tematyczne, podczas których omawiano szerokie spektrum "odpadowych" zagadnień. Dotyczyły one: pr(...)
»

Termin przedawnienia rosz(...)

Tylko wyjątkowo roszczenia majątkowe, np. roszczenia windykacyjne i negatoryjne dotyczące nieruchomości (art. 222 §1 i 2 k.c. w zw. z art. 223 §1 k.c.) oraz roszczenie o zniesienie współwłasności (art. 220 k.c.), nie ulegają przedawnieniu. Oznacza to, iż można skutecznie dochodzić ich zasądzenia przez sąd, niezależnie od upływu czasu. Natomiast co do zasady roszczenia majątkowe są ograniczone terminem końcowym, po nastaniu którego ich dochodzenie na drodze sądowej (...)
»