Wszystkie artykuły w kategorii: "Higiena komunalna"

Polecane artykuły:

W fazie projektu(...)

Na temat propozycji stworzenia woonerfu w centrum miasta z Krzysztofem Żukiem, prezydentem Lublina, rozmawia Judyta Więcławska. W lutym br. jeden z lubelskich radnych zaproponował, aby na ul. Zielonej, Wróblewskiego, Staszica oraz Świętoduskiej utworzyć woonerf. Pomysł ten spodobał się Panu, czyli prezydentowi miasta, ale pytanie brzmi, czy podjęto już konkretne działania w celu jego realizacji? Ulica Zielona i inne ulice przyległe do dep(...)
»

Problematyka prawna odpro(...)

Stosownie do art. 3 pkt. 38c Ustawy z 21 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (DzU z 2006 r. nr 129, poz. 902) do ścieków zalicza się m.in. wprowadzane do wód lub do ziemi wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, w szczególności z miast, portów, lotnisk, terenów przemysłowych, handlowych, usługowych i składowych, baz transportowych oraz dróg i parkingów. Każdy podmiot ko(...)
»