Wszystkie artykuły w kategorii: "Gospodarka odpadami"

Polecane artykuły:

O bezpieczeństwie wody i (...)

Jak będą się zmieniać przepisy unijne w dziedzinie bezpieczeństwa wody oraz co robić ze ściekami przemysłowymi – to główne tematy V Konferencji „Woda. Ścieki. Osady” zorganizowanej przez Izbę Gospodarczą „Wodociągi Polskie” w Warszawie.  Nowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa wody, które już niebawem będą ujęte w dyrektywie Komisji Europejskiej w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, referowała dr inż. Klara Ramm. Dyrektywa zaostrza normy (...)
»

Że tak powiem(...)

Kończąca się kadencja samorządów zmusza do pewnych, niekoniecznie optymistycznych, ale chyba nieuniknionych refleksji. Kadencję cechowały, jak się wydaje, przeciążenie samorządów obowiązkami przejętymi od administracji państwowej, absurdalne upartyjnienie, spadek znaczenia organizacji samorządowych, przesunięcie środka ciężkości wydatków budżetu na „konsumpcję”, mniej więcej 30%-owy spadek nakładów na inwestycje komunalne, ogromny wzrost zadłużenia oraz wyraźny spadek zaufania s(...)
»