Nie można dłużej czekać

wydany w Przegląd Komunalny – 2009-9
  DRUKUJ

Krajowa Izba Gospodarki Odpadami, zaniepokojona przedłużającymi się pracami nad założeniami projektu nowelizacji ustaw o odpadach oraz o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wystosowała list do Donalda Tuska, prezesa Rady Ministrów. Izba po raz kolejny wnosi o jak najszybsze zmiany w przepisach regulujących gospodarkę odpadami.

Jednocześnie pomiędzy KIGO a Polską Izbą Gospodarki Odpadami prowadzone są intensywne rozmowy, aby wypracować wspólne, konsensusowe stanowisko, które będzie ważnym głosem opowiadającym się za zmianami, wyrażonym zarówno przez przedsiębiorstwa samorządowe, jak i firmy prywatne.
 
Nie zaprzepaścić pomocy
KIGO liczy, że stojące przed naszą gospodarką wyzwania, związane m.in. z możliwościami pozyskania i wykorzystania [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus