Wszystkie artykuły w kategorii: "Forum"

Polecane artykuły:

Przegląd prasy(...)

Water & Wastewater International Volume 19, Issue 4. June/July 2004 Jurgen Rheinlander: Zdecentralizowana produkcja energii i wody przy wykorzystaniu energii odnawialnej (Decentralizing power and water production with renewable energy) W Ośrodku Badawczym Energii Słonecznej i Wodoru w Stuttgarcie zostało opracowane oprogramowanie, któ-re może pomóc w szybk(...)
»

Nowy mieszany utleniacz r(...)

Pewien urząd miejski musiał znaleźć sposób na wyeliminowanie siarkowodoru, który pochodził z odwadniania osadu i innych procesów odbywających się na oczyszczalni. Eliminacja toksycznego gazu powinna zagwarantować bezpieczne i zdrowe środowisko dla pracowników oraz zmniejszyć korozję metalowych elementów w strefach odwadniania osadu i znacznie zredukować przykre zapachy. W omawianej oczyszczalni osad z osadników pierwotnych i wtórnych wprowadzany jest do zagęszczaczy osadu. Otrzymany odciek (...)
»