Zasady wnoszenia odwołań

wydany w Przegląd Komunalny – 2009-9
  DRUKUJ

Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu prawo do złożenia odwołania w przypadku zamówień o wartości od 14 tys. euro do progów unijnych przysługuje w czterech sytuacjach. Natomiast przy zamówieniach powyżej progów unijnych nie mają oni żadnych ograniczeń w zakresie korzystania z tego środka ochrony prawnej.

Ustawodawca określił cztery okoliczności, w których wykonawcy mogą sięgnąć po odwołanie w przypadku, gdy wartość zamówienia nie przekracza progów unijnych. W takich sytuacjach odwołanie przysługuje wyłącznie od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego:
·        wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki i zapytania o cenę,
comments powered by Disqus