Działania prezessa Urzędu Zamówień Publicznych

wydany w Przegląd Komunalny – 2009-9
  DRUKUJ

Od czasu wprowadzenia w Polsce systemu zamówień publicznych duże znaczenie w zakresie jego sprawnego funkcjonowania ma prezes Urzędu Zamówień Publicznych (UZP) i sam Urząd. Zgodnie bowiem z Ustawą z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (P.z.p.) prezes UZP jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach zamówień publicznych, powoływanym przez Prezesa Rady Ministrów spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru.

Urząd Zamówień Publicznych zapewnia obsługę prezesa UZP i działa zgodnie z jego zarządzeniami, wytycznymi, decyzjami i poleceniami oraz pod jego bezpośrednim nadzorem i kierownictwem.
Prezes Urzędu m.in. opracowuje projekty aktów normatywnych dotyczących zamówień, podejmuje rozstr [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus