Czy gmina może ustalać opłaty?

wydany w Przegląd Komunalny – 2009-9
  DRUKUJ

Działalność gospodarcza gminy wykonywana jest wg zasad określonych w Ustawie z 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Jej art. 4 ust. 1 pkt 2 daje radzie gminy podstawę do określania albo wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń o takim charakterze, albo sposobu ich ustalania.

Wykładnia tego przepisu rodzi jednak szereg wątpliwości,naturyzarówno teoretycznej (charakter stanowionych na tej podstawie uchwał rady), jak i praktycznej (podmiotowy i przedmiotowy zakres stosowania uchwał).
Odnośnie charakteru prawnego uchwał stanowionych na podstawie powołanego wyżej przepisu zarówno w doktrynie, jak i orzecznictwie (m.in. wyrok NSA z 5 stycznia 2000 r., sygn. III S.A. 2284/99, OSP 2002 nr 12, poz. 156; wyrok [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus