Wszystkie artykuły w kategorii: "Finanse zarządzanie"

Polecane artykuły:

Płazy w ekosystemie miejs(...)

Płazy są organizmami dwuśrodowiskowymi, potrzebują do życia wody i lądu. Wydaje nam się, że żab, ropuch i traszek są nieprzebrane miliony. Tak być może było jeszcze pół wieku temu, tymczasem dziś liczba płazów stanowi zaledwie ułamek tej sprzed kilkudziesięciu lat. Co więcej, stale się zmniejsza. Przyczyny tego zjawiska są bardzo złożone. Jednak za najważniejsze uznaje się ocieplanie klimatu i związane z nim zmiany reżimu wodnego. Wykazano, że wzrost temperatur przekłada się na pogorszenie ko(...)
»