Wszystkie artykuły w kategorii: "Finanse zarządzanie"

Polecane artykuły:

Chart afgański a śmieci p(...)

Czytelnik zadaje sobie zapewne pytanie: co ma chart afgański do polskich odpadów komunalnyc? Otóż ma i to dużo. Ubiegłoroczna nowelizacja w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (ucp) wprowadziła zapis, że wójt, burmistrz czy prezydent miasta ma obowiązek wskazać w wymaganiach miejsca unieszkodliwiania odpadów komunalnych zgodne z wojewódzkim planem gospodarki odpadami (WPGO). Rozgorzała dyskusja. W naszym przekonaniu intencja ustawodawcy była całkowicie jasna &#821(...)
»

Zaangażowanie społeczne (...)

Na początku drogi do smart city pojawia się smart citizen, czyli mądry mieszkaniec. – Miasta inteligentne nie są możliwe, jeżeli nie włączymy całego społeczeństwa do procesu rozwojowego – uważa Dariusz Szwed, doradca prezydenta Słupska ds. zagranicznych.  Smart citizen to mieszkaniec zaznajomiony z określoną technologią, który jednocześnie oczekuje, że wprowadzone rozwiązanie będzie cały czas rozwijane i udoskonalane. Nie tylko chce on korzystać z oferty usług proponowanych mu (...)
»