Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Problem dokarmiania gołęb(...)

Gołąb miejski i jego rozpowszechnienie w Polsce Gołąb miejski Columba livia forma urbana to jedyny gatunek gołębia, z którym związane są wspomniane problemy. Pochodzi on od dzikiego gołębia skalnego Columba livia i jest uznawany za jego formę, o specyfi cznej ekologii i biologii, będącej wynikiem setek lat życia w miastach. Najbardziej widocznym dowodem tej odrębności, ale zarazem i związku z gołębiem skalnym, jest upierzenie. Cz(...)
»

Trudna sytuacja w złomie(...)

Prognozy z pierwszego półrocza 2015 r. dotyczące złej sytuacji na rynku surowców, niestety, sprawdziły się, a rzeczywistość nawet przerosła oczekiwania firm działających w biznesie złomowym. W drugiej połowie ub.r. nastąpiło totalne załamanie rynku i rozpoczął się dramatyczny oraz systematyczny spadek cen złomu stalowego, które w czasie jednego kontraktu traciły na wartości od 200 do 350 zł/t. To był trudny moment dla firm złomowych oraz cz(...)
»