Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Aktualna rzeczywistość pr(...)

Istotną kwestią od strony prawnej i praktycznej jest status przekształconych odpadów. Czy tzw. paliwo alternatywne to nadal odpad, czy może produkt z odpadów powstały, ale niemający już charakteru odpadu, a więc niepodlegający przepisom o odpadach? Pojęcie paliwo alternatywne nie jest definiowane w żadnym z obowiązujących aktów prawnych. Jednak termin ten w przepisach występował i występuje nadal, bowiem w katalogu odpadów1 odpady o kodzie 19 12 10, ujęt(...)
»

Zielono mi w Zielonej Gór(...)

  Słowa znanej piosenki same cisną się na usta podczas opisywania doskonale zorganizowanej konferencji w Zielonej Górze. W Instytucie Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego w dniach 15-17 czerwca 2011 r. odbyła się już XIV Konferencja Naukowo-Techniczna „Woda – Ścieki – Odpady w środowisku”. Trzydniowej wymianie myśli i doświadczeń dotyczących realizacji Krajowych Programów Oczyszczania Ścieków i Gospodarki Odpada(...)
»