Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Zarządzanie wodami opadow(...)

Gdyby za podstawę wykładni mało przejrzystego prawa przyjąć wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego, to każdą taryfę za wody opadowe, pozytywnie zweryfikowaną i zatwierdzoną przez władze gminne w trybie, jaki przewiduje ustawa, można uznać za nieważną. Taryfowe ceny za odwodnienie 1 m2 powierzchni obciążają kosztami dostawców ścieków opadowych, proporcjonalnie do ilości odprowadzanych ścieków. Jednak – w świetle interpretacji zapis&oacut(...)
»

Zielona Rumunia(...)

Zachwycamy się różnymi założeniami zieleni wielu zakątków świata. Podziwiamy bardzo dobrą jakość zieleni tej części Europy, od której kiedyś dzieliła nas „Żelazna Brama”. Wzdychamy nad rozmachem historycznych parków Carskiej Rosji oraz ogrodów współczesnych oligarchów. Mówiąc o ogrodach Europy Południowej mamy na myśli Włochy ewentualnie Czechy, Węgry bądź Chorwację. Niezbyt wiele informacji nożna znaleźć na temat zał(...)
»