Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Od redaktora(...)

Nowy rok przywitał nas nie tylko ogromnymi hałdami śniegu, ale i podwyżką VAT. Stawka podatku wzrosła z 7 do 8%, dla usług w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Pod koniec roku Ministerstwo Finansów poinformowało, że zamierza zwrócić się do marszałka Sejmu, aby skłonić go do opublikowania jednolitego tekstu ustawy o VAT. Inicjatywa ta jest jak najbardziej chwalebna, jeśli wziąć pod uwagę to, że samych zmian, które zaczęły obowiązywać od 1 s(...)
»

Kalendarium(...)

29-30.05.2014, Częstochowa XX Konferencja „Aktualne zagrożenia komunalnych ujęć wód podziemnych” Organizator: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Info: 34 377 33 33, jerzy.mizera@pwik.czest.pl, www.pwik.czest.pl   29-30.05.2014, Kraków IV Międzyn(...)
»