Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Dobre praktyki miast(...)

Do projektu „Fundusze strukturalne w miastach – dobre praktyki”, organizowanego przez Związek Miast Polskich (ZMP), zaproszono wszystkie polskie samorządy miast i gmin oraz instytucje komunalne. Nadesłano łącznie 287 projektów z 87 miast i jednego stowarzyszenia. Najwięcej projektów przedsięwzięć z wykorzystaniem środków z funduszy unijnych, bo aż 24, zaprezentowała Warszawa. Do grona rekordzistów zaliczyć można też Bielsko-Białą z 22 projektami, Łódź (20), Pozn(...)
»

Uhonorujmy aktywnych(...)

Siedem lat temu z inicjatywy Wojciecha Dutki, założyciela i ówczesnego redaktora naczelnego „Przeglądu Komunalnego”, ustanowiona została Nagroda Pracy Organicznej. Jej głównym celem było uhonorowanie osób, które działają na rzecz zrównoważonego rozwoju i propagują postawy promujące ochronę środowiska. W 2005 r., po śmierci Wojciecha Dutki, postanowiono nazwać Nagrodę jego imieniem. Od 2006 r. wyróżnienie to wręczane jest o(...)
»