Wykorzystanie środków unijnych

wydany w Przegląd Komunalny – 2009-8
  DRUKUJ

Poza Programem Operacyjnym „Infrastruktura i Środowisko” istotne znaczenie dla realizacji projektów z zakresu ochrony środowiska mają regionalne programy operacyjne (RPO). Podejmując problematykę finansowania działań proekologicznych w ich ramach, należy zwrócić uwagę na kwestię rozdziału kompetencji pomiędzy poszczególne programy operacyjne.

Zgodnie z przyjętymi zasadami budowy programów operacyjnych, poszczególne programy wzajemnie się uzupełniają i są wobec siebie komplementarne. W konsekwencji przyjętych zasad budowy takich programów wykluczono dublowanie się finansowania przedsięwzięć tego samego rodzaju. Komplementarność programów zachowana jest w układzie zarówno pionowym (pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi), jak i poziomym (pomiędzy p [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus