Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Od wodomiaru do wodomierz(...)

Samorządy miejskie zaczęły wprowadzać w XIX w. różnego rodzaju systemy opłat za wodę, które jednak w większości przypadków nie były powiązane z jej rzeczywistym zużyciem. Rozwój przemysłu w XIX w. i związany z tym napływ ludności do miast spowodował, że przestawały wystarczać dostępne źródła zaopatrzenia w wodę. Sytuację poprawiała tylko budowa wodociągów miejskich, co jednak wiązało się z wysokimi kosztami zarówno samej inwestycji, jak i późniejszego ich utrzymania(...)
»

Zintegrowanie polityki śr(...)

      Z Adamem Szejnfeldem, sekretarzem stanu w Ministerstwie Gospodarki i przewodniczącym Komitetu Sterującego ds. wspierania przez Agencję Rozwoju Przemysłu inicjatyw pobudzających polską gospodarkę, m.in. o ekoinnowacjach i „zielonych technologiach&rdquo(...)
»