Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Innowacje procesowe w bio(...)

Na terenie Republiki Federalnej Niemiec w 2011 r. uruchomiono 1 100 biogazowni. Pod koniec roku łącznie działało ich aż 7 100, wytwarzając 2 780 MW energii elektrycznej. Roczna produkcja energii elektrycznej w tych biogazowniach wynosiła 18 tys. GWh, co pozwoliło na zasilenie ponad 5 milionów gospodarstw domowych, tj. 13% ich globalnej ilości w Niemczech1. W wybranych krajach Europy w 2010 r. produkcję energii elektrycznej i prognozę na 2020 (...)
»

Wybrane aspekty dotyczące(...)

  Trwałość systemów rurowych stanowi miarę zachowania funkcjonalności w określonych warunkach środowiskowych eksploatacji. W analizach dotyczących przewidywanej trwałości rur z tworzyw termoplastycznych konieczne jest wzięcie pod uwagę szeregu istotnych aspektów, takich jak właściwości fizykomechaniczne materiału, z którego wykonano rury, odporność materiału rur na czynniki środowiskowe – mechaniczne, chemiczne, fizyczne i biologic(...)
»