Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Forum Recyklingu(...)

Już po raz czwarty podczas Targów POLEKO miało miejsce Forum Recyklingu. W tym roku jego tematem przewodnim był „Recykling odpadów – prawo, technologie, doświadczenia”. Jednak każdy z trzech dni Forum poświęcony był innej tematyce recyklingowej: od odzysku i recyklingu opakowań po odzysk i recykling elektroniki i samochodów. Organizatorami trzydniowego bezpłatne(...)
»

Deszcz prawem nieobjęty(...)

Zabrania się wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych, a także wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej (art. 9 ust. 1 ustawy zaopatrzeniowej). Zapis ten wskazuje na możliwość różnicowania urządzeń kanalizacyjnych z punktu widzenia ich przeznaczenia. W ustawie zaopatrzeniowej brakuje jednak definicji kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczo(...)
»