Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Dzikie zwierzęta miejskie(...)

Psy, koty i ptaki to zwierzęta, które najliczniej i najczęściej towarzyszą człowiekowi. Niekiedy wpisują się w krajobraz miast, tworząc ich swoisty klimat czy wręcz stając się turystyczną atrakcją. Innym razem są przyczyną sąsiedzkich konfliktów. Psy żyją wyłącznie z człowiekiem, a osobniki występujące na wolności są wyłapywane i umieszczane w schroniskach. W miastach stwarza się też warunki do wspólnego bytowania zwierząt i ludzi w przestrzeni publicznej – m.in. po(...)
»