Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Kiedy pomoc publiczna nie(...)

Coraz częściej jednostki samorządu terytorialnego przekazują realizację zadań własnych podmiotom trzecim czy też rezygnują z uzyskiwanych przez siebie dochodów na rzecz umorzonych należności budżetowych. Często jednak zapominają, iż udzielenie ulg czy umorzenie należności budżetowych należy rozumieć jako jedną z form udzielanej pomocy publicznej. W samym 2012 r. w ramach pomocy de minimis udzielono ponad 239 mln zł subsydiów podatkowych oraz zapewniono „mi(...)
»

Projekt do poprawki. Mech(...)

Analiza projektu nowego rozporządzenia o mechaniczno-biologicznym przetwarzaniu odpadów komunalnych pozwala stwierdzić, że powinien być on jeszcze przemyślany i dostosowany do obowiązującego ustawodawstwa, ewentualnie także odpowiednio uzupełniony. Pojęcie „przetwarzania mechaniczno-biologicznego” na gruncie Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach – DzU z 2013 r. poz. 21 z późn. zm. (dalej określanej jako ustawa o odpadach) nie funkcjonuje jako formuła przetwarzania,(...)
»