Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Rozmowa kontrolowana(...)

Czy nagrywanie rozmów telefonicznych przeprowadzanych pomiędzy zakładem usług komunalnych a jego klientami jest przetwarzaniem danych osobowych i czy zastosowanie mają przepisy ustawy o ochronie danych osobowych? Tak, jeśli podczas nagrywania rozmowy telefonicznej dojdzie do przekazania danych osobowych, to będziemy mieli do czynienia z ich przetwarzaniem w rozumieniu tej ustawy. Nagrywanie takich rozmów – także przez zakład usług komunalnych – należ(...)
»

Czy w Polsce istnieje sys(...)

To przewrotne wydawałoby się pytanie jest rezultatem rozmów prowadzonych z wieloma osobami zajmującymi się odpadami komunalnymi. Nie brakuje zarzutów, że w Polsce nie ma systemu gospodarowania odpadami, stąd tak wiele decyzji dotyczących konkretnych strumieni czy rodzajów odpadów jest/było podejmowanych bez odpowiednich prac programowych, bez właściwej i rzetelnej bazy danych o odpadach, a w konsekwencji pieniądze wydawane na ten cel nie pr(...)
»