Współczesne trendy cywilizacyjne a idea zrównoważonego rozwoju

wydany w Przegląd Komunalny – 2009-6
  DRUKUJ

Idea zrównoważonego rozwoju pojawiła się w latach 80. XX w. jako odpowiedź na wyzwania wynikające z zachowania równowagi w makrosystemie społeczeństwo-gospodarka-środowisko. Jej celem jest prewencyjne wyeliminowanie albo przynajmniej ograniczanie nierównowagi między rozwojem gospodarczym a społecznym oraz między rozwojem społeczno-gospodarczym a środowiskiem przyrodniczym.

Zakłada się, że implementacja tej idei pozwoli uniknąć destrukcyjnych niepokojów społecznych i katastrofy ekologicznej. Jest to koncepcja programu działań, świadomie zaprojektowana i wdrażana.
Przyszłość jednak kształtuje się nie tylko jako efekt realizacji długookresowych programów, ale także pod wpływem trendów społecznych. Można przyjąć, że trend to istniejący w danym okresie kierunek [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus