Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Jak zarządzamy drzewami? (...)

W poprzednich numerach „Przeglądu Komunalnego” (4/2014 i 6/2014) ukazały się ciekawe teksty na temat zarządzania drzewami w przestrzeni publicznej. Zarówno artykuł „Kalki językowe utrapieniem dla arborystów”, jak i list do redakcji pt. „Jak opisywać drzewa” skłoniły mnie do dalszych rozważań. Pominę kwestie zapożyczania nomenklatury brakarskiej do arborystyki, co dr inż. Edyta Rosłon-Szeryńska i dr inż. Robert Kimbar próbowali przeprowadzić w swoim artykule, gdyż zo(...)
»

O zasadności podatku od b(...)

W ramach obniżania opłaty za wodę i ścieki większe efekty przynosi rozsądne ustanawianie podatków niż inwestowanie w nowoczesne, oszczędzające materiały i energię technologie. W strukturze kosztów rodzajowych planowanych w 2016 r. przez jedno z ośmiu największych polskich przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych podatek od nieruchomości stanowi 16,3%. Większy udział mają tylko koszty amortyzacji (33,7%), a nieco mniejszy koszty wynagrodzeń (15,1%). Dla porównania(...)
»