Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Potrzeba zmian(...)

  Nowelizacja niektórych krajowych aktów prawnych może zapewnić architektom krajobrazu możliwość wykonywania samodzielnych funkcji technicznych. Rozpatrzenie propozycji zmian w możliwie szerokich gremiach architektów krajobrazu pozwoli na rozwiązanie problemu odnośnie ich pełnoprawnego uczestniczenia w procesach budowlanych.   Praca architektów krajobrazu związana jest z planowaniem, projektowaniem i utrzymaniem te(...)
»

Kwestia zaufania(...)

Za chwilę wakacje. Jeszcze ostatnie walne zgromadzenia, konferencje, rady nadzorcze i... właśnie – nie będzie nas w pracy. Wówczas naszą robotę będzie wykonywał ktoś inny. Ktoś, kto weźmie odpowiedzialność za to, co będzie robił w naszym imieniu, a my się na to zgodzimy. Ale czy zgodzimy się, bo musimy, czy dlatego że mamy do niego zaufanie? Można w różnoraki sposób konstruować zarządy firm. Niektórzy właściciele uważają, że zarządzanie firmą przez konflikt jest najbardziej efektywne. (...)
»