Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Otwarci na obieg zamknięt(...)

Wdrażanie gospodarki o obiegu zam- kniętym (z ang. circular economy) jest ambitnym wyzwaniem, szczególnie dla sektora usług komunalnych. Widać to wyraźnie na przykładzie zmiany podejścia do zagadnień związanych choćby z zaopatrzeniem w wodę i oczyszczaniem ścieków. Ścieki oraz osady ściekowe przestają być odpadami. Postęp technologiczny oraz rosnąca świadomość ekologiczna powodują zmianę spojrzenia na proces oczyszczania ścieków. Coraz więcej mówi się także o odzysku substancji i ene(...)
»

Apetyt na unijną pomoc(...)

Czy administracja publiczna jest przygotowana do zarządzania i wydatkowania środków unijnych? Jaki jest stopień realizacji wybranych programów operacyjnych? Jak funkcjonują systemy zarządzania i kontroli, ustanowione dla programów unijnych, oraz jak beneficjenci radzą sobie z realizacją projektów? Między innymi na te pytania starała się odpowiedzieć Najwyższa Izba Kontroli, przeprowadzając w latach 2004-2008 szereg inspekcji. W ciągu pięciu lat NIK(...)
»