Wpływ doboru technologii bezwykopowej odnowy przewodów kanalizacyjnych na ich przepustowość

wydany w Przegląd Komunalny – 2009-5
  DRUKUJ

Dobór odpowiedniej technologii odnowy jest zagadnieniem interdyscyplinarnym. Od poddanego odnowie przewodu oczekuje się, tak jak od nowo wybudowanego, długotrwałej i bezawaryjnej pracy. To z kolei narzuca konieczność przeprowadzenia dokładnych analiz, odnoszących się m.in. do aspektów statyczno-wytrzymałościowych i materiałowych, zagadnień hydrogeologicznych, a także parametrów hydraulicznych gwarantujących uzyskanie odpowiedniej przepustowości oraz wielu innych.

Poniżej przedstawiono krótką charakterystykę wybranych technologii bezwykopowej odnowy przewodów kanalizacyjnych oraz wyniki obliczeń parametrów hydraulicznych, prowadzących do wyznaczenia przepustowości kanałów w zależności od zastosowanej technologii ich odnowy.
comments powered by Disqus