Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Jedzmy wolniej!(...)

Slow Food to nazwa organizacji non profit, która powstała w 1986 r. we Włoszech. Głównym jej celem jest wspieranie niewielkich producentów żywności. Lecz nie każdy produkt spożywczy pochodzący z małej firmy będzie promowany przez tę sympatyczną organizację. Chodzi tu szczególnie o żywność tradycyjną i regionalną, wytwarzaną w oryginalny sposób, niespotykany w innych miejscach świata. W ciągu 17 lat działalności, Slow Food z niewielkiego lokalnego ruchu rozrósł się w międzynarod(...)
»

Od redaktora(...)

Ostatnie lata potwierdziły, że Wielkopolska stawia nie tylko na przemysł i handel, ale również na zrównoważony rozwój oraz ochronę środowiska. Najlepszymi tego dowodami są liczba oraz skala zrealizowanych inwestycji. Wielkopolanie nie lubią rzucać słów na wiatr. Umiejętnie za to wykorzystują jego potencjał w energetyce. W województwie zwiększa się też udział energii pozyskiwanej z innych źródeł odnawialnych, m.in. ze słońca i spalania biomasy. W latach 2007-2014 udało się także zakończyć wiel(...)
»