Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Regulacje prawne w zakres(...)

Seminarium - Salon Recyklingu POLEKO 2005 Celem ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (DzU nr 25, poz. 202) jest zapewnienie systemu zbierania i przetwarzania zebranych pojazdów wycofanych z eksploatacji, ogólnej dostępności punktów zbierania pojazdów i stacji demontażu na terytorium kraju oraz możliwości nieodpłatnego przekazywania pojazdu przez ostatniego właściciela, a także osiągnięcie wymaganych poziomów odzysku i recyklingu.(...)
»

Nowoczesne systemy zarząd(...)

Waldemar Kamrat Nowoczesne systemy zarządzania energią, ze swoimi modułowo rozbudowywalnymi komponentami w zakresie oprogramowania i sprzętu, zostały zaprojektowane dla małej, średniej i dużej skali zastosowań. Obszarem stosowania systemów nadrzędnych typu High-Leit, wraz z wizualizacją, nadzorem, sterowaniem i automatyzacją (oprócz elektroenergetyki, gazownictwa i zakładów wodociągowych), jest energetyka cieplna. (...)
»