Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Nafta i Gaz 2013 (...)

W warszawskim Pałacu Kultury i Nauki w dniach 18 i 19 września br. odbyła się XI Międzynarodowa Konferencja i Wystawa „Nafta i Gaz 2013”, zorganizowana przez Zarząd Targów Warszawskich. W siedmiu sesjach tematycznych wzięło udział ponad 100 osób, reprezentujących administrację rządową, zarządy firm z sektora nafty i gazu, instytucje publiczne, firmy doradcze i konsultingowe oraz wyższe uczelnie i instytuty badawcze. Konferencję otworzył Janusz Piechociński, minister gospodarki, prel(...)
»

Architektoniczna zieleń(...)

Podstawową formą architektonicznego ładu przestrzennego jest linia i kąt prosty. Dlatego nasze miasta skazane są na prostokąty, kwadraty, prostopadłościany i sześciany oraz na wszelkie inne liniowe uproszczenia. W dobie idei miast ogrodów zapoczątkowanej w końcu XIX w., w Anglii i rozwiniętej w pierwszej połowie XX w., ch(...)
»