XXXIV ZJAZD KRAJOWEGO FORUM DYREKTORÓW ZAKŁADÓW OCZYSZCZANIA MIAST POGORZELICA, 22-25.04.2009 r.

wydany w Przegląd Komunalny – 2009-4
  DRUKUJ

Minęła śnieżna zima, która w tym roku stworzyła okazję służbom odpowiedzialnym za zimowe utrzymanie dróg i chodników do wykazania się sprawnością. Wchodzimy w czas wiosny, okres sprzyjający organizowaniu wspólnych spotkań i fachowych dyskusji. Tym razem na XXXIV Zjazd KFDZOM członków naszego stowarzyszenia zaprosiliśmy w dniach 22-25 kwietnia br. nad morze do Pogorzelicy w woj. zachodniopomorskim. Dylematem, przed którym stoimy, organizując każde z kolejnych spotkań, jest określenie tematyki Zjazdu. Zakres dokonywanych zmian i uszczegółowień w naszej intensywnie rozbudowującej się branży jest tak szeroki, że przyjęcie priorytetów wyznaczających kierunki działań menedżerów gospodarki odpadami w najbliższym półroczu jest zadaniem bardzo trudnym. Na warsztat pracy każdego z kierujących firmą składa się nie tylko fachowa, aktualna wiedza branżowa, ale w dużej mierze również wiedza ogólna, związana z organizacją i zarządzaniem przedsiębiorstwem. Stąd na każdym Zjeździe część czasu poświęcamy na omówienie zachowań kształtujących naszą osobowość, a co za tym idzie – tworzących pozytywny w odbiorze indywidualnym i społecznym wizerunek naszej osoby jako szefa firmy.

Gospodarzami obecnego Zjazdu tym razem będą nowo utworzona, działająca na terenie całego kraju grupa VEOLIA Usługi dla Środowiska oraz Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej z Koszalina.
Sesję plenarną poświęcimy „Zielonej Księdze” w sprawie gospodarowania bioodpadami w Unii Europejskiej (wprowadzenie i debata – Ryszard Szpadt z Politechniki Wrocławskiej), „Założeniom nowego rządowego systemu gospodarki odpadami” orazdyskusji, czy światowa recesja dotknęła gospodarkę odpadami (Andrzej Białowiec, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie). Ponadto podejmiemy tematy paliw formowanych dla przemysłu cementowego (Bożena Środa, Stowarzyszenie Producentów Cementu) oraz etyki w codziennej praktyce (Wiesław Tomaszunas).
Zjazd zakończymy wyjazdem technicznym do Zakładu Gospodarki Odpadami w Rymaniu, obsługiwanym przez spółkę Sita, gdzie z pewnością obiektem godnym zapoznania jest nowoczesne składowisko odpadów komunalnych. Dla żądnych ruchu i trofeów przeprowadzimy turniej gry w kręgle o puchar prezesa KFDZOM.
Jak zwykle podczas każdego ze Zjazdów otaczać nas będzie wystawa sprzętu i urządzeń komunalnych oraz stoiska promujące szeroką gamę usług wspierających działalność naszych przedsiębiorstw.
Menedżer-prezes, dyrektor, kierownik lub sam przedsiębiorca, chcąc biegle i racjonalnie działać, musi stale usprawniać i doskonalić funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Powinien też umieć tworzyć koncepcje postępowania i umiejętnie łączyć je z działaniem prowadzącym do urzeczywistnienia celu.
Temu wszystkiemu służyć mają nasze stałe spotkania, dające uczestnikom nie tylko zasób wiedzy branżowej, ale również wiedzę ogólną, związaną z prowadzeniem firmy rozumianej jako zasób materialny i ludzki.
Życzę dobrych wrażeń i samych korzyści z kolejnego Zjazdu
 
Wojciech Janka
prezes Zarządu KFDZOM
Ten artykuł jest dostępny dla wszystkich

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się  |  Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus