Wszystkie artykuły w kategorii: "Zjazd KFDZOM"

Polecane artykuły:

Konsumpcja - problem glob(...)

W ostatnich latach pojęcie „konsumpcja” w licznych analizach i publikacjach ma coraz bardziej negatywny wydźwięk. Tuż obok pojawiają się określenia takie jak: „nadmierna”, „rozpasana”, „ślepa”. Coraz częściej słyszymy o dominującym w krajach rozwiniętych „konsumpcyjnym stylu życia” (czyli złym). Rzadko kto dziś nazywa towary „dobrami materialnymi” - nie tylko dlatego, że jest to określenie przydługie. Przedmioty konsumpcji k(...)
»

Nowe systemy i okresy prz(...)

Znowelizowane przepisy odnoszące się do tworzenia systemów organizacyjno-prawnych postępowania z odpadami komunalnymi zakładają, że systemy te mają być zorganizowane maksymalnie w ciągu 18 miesięcy, a więc powinny wejść w życie i być w pełni stosowane najpóźniej od 1 lipca 2013 r. (art. 10 ust. 2 Ustawy z 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw – u.c.p.g.). Zasady wdrażania nowych system&oacu(...)
»