Wszystkie artykuły w kategorii: "Że tak powiem"

Polecane artykuły:

Nagrodzić sortownie odpad(...)

Wprowadzenie do Konkursu kategorii „Lider Sortowni” zostało uznane przez organizatorów za pożądane i było odpowiedzią na kształtowanie się modelu gospodarki odpadami w Polsce. W ostatnich pięciu latach powstało w kraju kilkadziesiąt profesjonalnych obiektów sortowniczych. Łączna wydajność przerobowa istniejących sortowni odpadów wynosi ok. 200 tys. ton odpadów. Na ich budowę łącznie poni(...)
»

Wykorzystać unijne miliar(...)

Dążymy do zmniejszenia biurokracji i stosowania uproszczeń tam, gdzie tylko jest to możliwe – deklaruje dr Kazimierz Kujda, prezes zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Rozmawiał Piotr Talaga Zmiany polityczne, które nastąpiły po wyborach parlamentarnych, dotyczyły także przedefiniowania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Co wymagało najpilniejszych zmian? NFOŚiGW został wprowadzony(...)
»