Wszystkie artykuły w kategorii: "Że tak powiem"

Polecane artykuły:

Tworzenie nowej historii?(...)

Wydawało się, że temat wniosku radnych Inowrocławia do Trybunału Konstytucyjnego (TK) o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP art. 6e ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach już dawno został wyczerpany. W tej sprawie wypowiedzieli się już bowiem politycy, prawnicy, publicyści oraz przedstawiciele izb i organizacji branżowych w czasie rozlicznych konferencji i debat. Dyskusje te potwierdziły jedynie faktyczne motywy i cele zwolenników zwolnienia spółe(...)
»

Innowacja na skalę kraju(...)

Ponad dwa lata trwała inwestycja w termomodernizację osiedla „Juliusz” w Sosnowcu wraz z kompleksowym uciepłowieniem oraz zarządzaniem energią w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Poprzedziły je spotkania i uzgodnienia prowadzone z mieszkańcami. To pierwsza tego rodzaju inwestycja w Polsce. Miejski Zakład Zasobów Lokalowych w Sosnowcu (MZZL) odpowiada w gminie za zarządzanie i administrowanie zasobami lokalowymi stanowiącymi własność oraz pozostającymi w użyt(...)
»