Wszystkie artykuły w kategorii: "Środowisko"

Polecane artykuły:

Kalendarium(...)

Kalendarium 12-13.12.2017, Warszawa IV Konferencja „Woda. Ścieki. Osady” Organizator: IGWP Info: 52 376 89 29,  sekretariat@igwp.org.pl,  www.igwp.org.pl 14-15.12.2017, Kraków Konferencja „Transformacja zanieczyszczeń w środowisku” Organizator: AGH w Krakowie Info: 12 617 47 10,  transformacja@geol.agh.edu.pl,  www.agh.edu.pl 16-21.0(...)
»

Wykonanie obowiązku wynik(...)

FORUM RECYKLINGU POLEKO 2004 Dyrektywa WEEE nakłada na państwa członkowskie, w tym Polskę, obowiązek selektywnego zbierania, odzysku oraz recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Pod pojęciem sprzętu elektrycznego i elektronicznego są rozumiane te urządzenia, obojętnie jakiego przeznaczenia, dla których funkcjonowania potrzebna jest energia elektryczna pochodząca z sieci lub baterii. Zgodnie z zasadą „śmiecący musi płacić za usunię(...)
»