Wszystkie artykuły w kategorii: "Finanse zarządzanie"

Polecane artykuły:

Technologia, funkcje, kos(...)

Może nim być instalacja termicznego przetwarzania odpadów lub instalacja MBP, obsługująca co najmniej obszar zamieszkały przez 120 tys. osób. Instalacja termiczna zalecana jest dla terenów regionów powyżej 300 tys. mieszkańców. System opiera się na kilku zasadach. Są to: hierarchia sposobów postępowania z odpadami, zasada bliskości, zasada „zanieczyszczający płaci”, zasada przezorności i rozszerzona odpowiedzialność producenta. Służą one (...)
»

Wykorzystanie stopni wodn(...)

W świetle dużego zapotrzebowania na „zieloną energię” wydaje się, że w wielu interesujących z punktu widzenia hydroenergetyki miejscach mogą i powinny powstać małe elektrownie wodne. W Polsce od wczesnych lat 80. ubiegłego wieku obserwuje się tworzenie w miarę dogodnych, systemowych warunków dla rozwoju małej energetyki wodnej1. W ich rezultacie powstrzy(...)
»