Wszystkie artykuły w kategorii: "Drogownictwo komunikacja"

Polecane artykuły:

Przymusowa symbioza?(...)

Zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach. Jednym z celów nowelizacji jest stworzenie nowej infrastruktury, niezbędnej do prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi przy jednoczesnym utrzymaniu zasady zrównoważonego rozwoju. Czy pomysł powołania obligatoryjnych związków międzygminnych pomoże w osiągnięciu zamierzonych celów?  (...)
»

Wytwarzanie biopaliw tech(...)

  Główny nurt w polskiej bioenergetyce to wykorzystanie biomasy w procesach spalania i współspalania. Decyduje o tym duży potencjał biomasy, jak również wciąż znaczące zasoby węgla, będącego podstawowym paliwem rodzimej energetyki. Jeżeli zaś chodzi o rozwój rynku biopaliw płynnych, to wykorzystanie roślin oleistych do produkcji estrów kwasów tłuszczowych z roślin energetycznych pierwszej generacji, takich jak rzepak,(...)
»