Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Szpitale i drogi(...)

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (MRR) wspiera pilotażowe projekty realizowane w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Świadczona przez MRR pomoc – poprzez Platformę Partnerstwa Publiczno-Prywatnego – przeznaczona jest dla podmiotów publicznych. Są nią objęci przede wszystkim członkowie Platformy PPP, liczącej obecnie 86 partnerów sfery publicznej. Platforma PPP sprofilowała w 2013 r. zakres swojego wsparcia na sektory, które na gruncie unijnym zostały uz(...)
»

Wody Polskie ułatwią zarz(...)

Z Iwoną Kozą, p.o. prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, rozmawia Kalina Olejniczak. Jak powołanie Wód Polskich zmieni zarządzanie gospodarką wodną w Polsce? Zdecydowanie ułatwi to prowadzenie spójnych działań dotyczących gospodarki wodnej. Powstanie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oznacza ustalenie takich samych zasad i warunków korzystania z zasobów wodnych. Proszę zwrócić uwagę np. na kwestię jednorodności orze(...)
»