Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Upadłość i likwidacja(...)

Zgodnie z art. 2 pkt 11 ustawy Prawo zamówień publicznych (P.z.p.), wykonawca to osoba fizyczna lub prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. Możliwość uzyskania zamówienia jest więc, co do zasady, powszechnie dostępna, bez względu na status i formę organizacyjno-prawną wykonawcy, co czyni zadość zasadzie uc(...)
»

Śmietnik Plus(...)

W dzisiejszych czasach wszystko musi być „na plus”. Mamy już program „Rodzina 500 Plus” i „Mieszkanie Plus”, pora zatem na „plusową” reformę gospodarki odpadami komunalnymi, wciąż nieefektywnej, pomimo przeprowadzonej w 2013 r. tzw. rewolucji śmieciowej.  Reformą zajęło się już Ministerstwo Środowiska, przygotowując projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, który jednak nie został ciepło przyję(...)
»