Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Rekultywacja jezior(...)

Od redaktora Właściwie zaplanowany proces rekultywacji składa się z kilku etapów. Pierwszy, bardzo ważny, to precyzyjne zdefiniowanie umiejscowienia i skali problemu. Istotne jest, czy tkwi on w samym jeziorze oraz czy zlewnia, niegdyś zaniedbana, jest uporządkowana? Bo być może istnieje problem spływu nutrientów z pól i niedoczyszczonych ścieków z gospodarstw domowych. Należy też ustalić, czy jezioro jest zdegradowane, bo umiejscowio(...)
»

Węgiel filarem bezpieczeń(...)

Węgiel filarem bezpieczeństwa energetycznego Z Pawłem Sałkiem, sekretarzem stanu w Ministerstwie Środowiska, pełnomocnikiem rządu ds. polityki klimatycznej, rozmawia Magdalena Lipiecka. Porozumienie paryskie jest uzgodnieniem globalnym, uwzględniającym specyfikę każdego z krajów. Umożliwia wszystkim jego stronom wybranie sposobu redukowania emisji. Jaka będzie polska droga do realizacji tego celu? W porozumieniu paryskim, dzięki (...)
»