Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Nierówne zabezpieczenia(...)

Konieczność ustanawiania zabezpieczania roszczeń na wypadek szkód w środowisku w związku z magazynowaniem czy przetwarzaniem odpadów nie jest niczym nowym. W krajach UE rozwiązania te stosowane są od lat. W polskim porządku prawnym mamy np. ustawę z 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów, zgodnie z którą dla uzyskania zezwolenia na przywóz odpadów na teren kraju wymagane jest ustanowienie gwarancji finansowej. Zapowiedzią regulacji jest także sama ustawa (...)
»