Wszystkie artykuły w kategorii: "Środowisko"

Polecane artykuły:

Pogoda dla samorządów czy(...)

Lato minęło w miarę szczęśliwie i nawet niebiosa sprzyjały naszemu krajowi i jego reprezentacjom. Minister odpowiedzialny (powiedzmy) za sprawy gospodarki z ministrem odpowiedzialnym (powiedzmy) za sprawy finansów prześcigają się w składaniu informacji i deklaracji, jaki to mamy dynamiczny rozwój gospodarczy i jakie to duże dzięki temu środki zasilą budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego (JST). Zapewne posiadają oni stosowną wiedzę teoretyczną, a z całą pewnością dysponują w(...)
»

Wyburzenia obiektów budow(...)

Cz. I. Prowadzenie prac rozbiórkowych i wyburzeniowych Rozwój gospodarczy kraju, wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz względy ekonomiczne wymuszają na przemyśle poszukiwanie sposobu zagospodarowania odpadów budowlanych. Badania składu odpadów prowadzone w dużych aglomeracjach miejskich wykazały, że rocznie wytwarzanych jest 3,5 mln ton odpadów budowlanych, które trafiają na składowiska. W masie tej nie uwzględniono materiałów pochodzących z robót rozbiórkow(...)
»