Wszystkie artykuły w kategorii: "Środowisko"

Polecane artykuły:

Systemy Oświetlenia W Agl(...)

Obecnie w Polsce wykorzystuje się ok. 3,3 mln lamp ulicznych, z czego ok. 60 – 65% stanowią lampy sodowe. Pozostałe to lampy rtęciowe, żarowe, neonowe itp. Wysokie koszty, chęć poprawy jakości oświetlenia na ulicach oraz aspekty środowiskowe to główne powody zaplanowanej na najbliższe lata w połowie polskich gmin modernizacji oświetlenia ulicznego. Spośród testowanych rozwiązań najpopularniejsza jest wymiana opraw oświetleniowych i zastosowanie z(...)
»

Rolka rolce nierówna(...)

Według najnowszego raportu WWF, główni producenci papieru higienicznego nie oferują konsumentom wystarczającej ilości papieru toaletowego, chusteczek i ręczników papierowych wyprodukowanych z wykorzystaniem procesu recyklingu. W raporcie analizowano praktyki pięciu największych europejskich producentów papierów higienicznych – Procter and Gamble, SCA, Kimberly Clark, Met(...)
»