Wszystkie artykuły w kategorii: "Spojrzenie bez obciążeń"

Polecane artykuły:

Nie tylko w Polsce(...)

Aktualne problemy w gospodarce odpadami w Polsce wynikają, pomimo generalnie dobrych założeń dokonanej w 2013 r. reformy, z braku zdecydowania, ile w nowym systemie gospodarki odpadami powinno być reglamentacji, a ile wolnego rynku. Ta kwestia, niestety, nadal nam ciąży, co widać choćby w treści WPGO. Gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ) jest procesem, a skoro tak, to można na nią spojrzeć okiem menedżera, stosując powszechnie używane zasady zarządzania. Aby(...)
»

W harmonii z ekonomią, ek(...)

Na temat działań w zakresie ochrony środowiska w polskich cementowniach oraz wyzwań stojących przed tą gałęzią przemysłu z Andrzejem Balcerkiem, prezesem Zarządu Górażdże Cement, rozmawia Małgorzata Masłowska-Bandosz.   Zakłady cementowe często nadal są postrzegane jako przedsiębiorstwa bardzo negatywnie wpływające na środowisko przyrodnicze. A jak jest w rzeczywistości? Obraz tej gałęzi przemysłu w Polsce został zbudowany w latach 70 ub(...)
»