Wszystkie artykuły w kategorii: "Spojrzenie bez obciążeń"

Polecane artykuły:

Kłopotliwa inwestycja w c(...)

W 1975 roku Bełchatów liczył 10 836 mieszkańców, a kilka kilometrów obok budowano elektrownię opalaną węglem brunatnym, produkującą dziś ponad 20% energii w kraju. Rok później rozpoczęto budowę oczyszczalni ścieków, a w następnym roku wieś Nowy Binków, znajdującą się między miastem a oczyszczalnią, włączono do granic administracyjnych miasta.  W niedługim czasie zainicjowano budowę bloków mieszkalnych dla 6 tys. osób. Nie brakowało już wówczas opinii, że kilkas(...)
»

Jesienne spotkanie branży(...)

W Iwoniczu-Zdroju Konwent Kierowników Jednostek Komunalnych Województwa Podkarpackiego zorganizował dwudniowe szkolenie z zakresu działalności zakładów gospodarki komunalnej. Głównymi tematami spotkania były Prawo wodne oraz zmiany w otoczeniu prawnym w obszarze zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Blisko sto osób, w tym m.in. przedstawiciele zakładów komunalnych oraz 19 firm prezentujących swoje urządzenia i technologie dla branży wod-(...)
»