Wszystkie artykuły w kategorii: "Punkt widzenia"

Polecane artykuły:

Ekologiczni laureaci wybr(...)

XI edycja Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku” została zakończona 5 lutego br. w Warszawie. Patronat honorowy nad imprezą sprawował Lech Kaczyński, prezydent RP. Od lat konkurs cieszy się wielką popularnością wśród samorządów, przedsiębiorstw, a ostatnio wśród placówek oświatowych. W jedenastej edycji, pomimo spowolnienia gospodarki i mniejszych wpływów do budżetów samorządowych, liczba nadesłanych wnio(...)
»

Obowiązek prowadzenia pom(...)

Ważną rolę informacyjną i kontrolną odgrywa obowiązek wykonywania pomiarów emisji. Nie jest on związany z obowiązkiem uzyskania pozwolenia emisyjnego czy obowiązkiem ponoszenia opłat z tytułu emisji, zaś zgodnie z art. 147, w zależności od ilości wprowadzanych substancji lub energii, muszą to być pomiary okresowe lub ciągłe. Zakres obowiązku prowadzenia pomiarów może być również związany z parametrami charakteryzującymi wydajność lub moc instalacji albo urządzenia. Wymagania do(...)
»