Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Korzyści i zagrożenia inw(...)

Celem ekonomicznym inwestującego w elektrociepłownię biogazową jest strumień zysków ze sprzedaży energii elektrycznej, cieplnej i świadectw pochodzenia energii (certyfikatów). Celem ekologicznym, mającym wpływ na efektywność inwestycji, jest utylizacja odpadów przemysłu rolno-spożywczego, ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery, zmniejszenie uciążliwości i kosztów zagospodarowania stosowanej gnojowicy oraz obornika, a także ograniczenie emi(...)
»

W obliczu wyzwań(...)

Naukowcy nie mają wątpliwości, że klimat na kuli ziemskiej gwałtownie się ociepla. Średnia temperatura powietrza w ostatnim stuleciu wzrosła niemal o jeden stopień Celsjusza. Tymczasem dobrze zaprojektowana i zdrowa zieleń miejska może w pewnym stopniu chronić nas przed postępującymi zmianami klimatycznymi, przyczyniając się do łagodzenia ich skutków. Zieleń schładza otoczenie, filtruje powietrze, zatrzymuje zanieczyszczenia pyłowe, pochłania hałas,(...)
»