Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Od redaktora(...)

Nastał marzec, a wraz z nim do Państwa rąk trafia wiosenne wydanie „Wodociągów-Kanalizacji”. Temat przewodni numeru determinuje „Raport wod-kan”, który w tym miesiącu dotyczy betonowych elementów w sieciach wod-kan. Po tworzywach sztucznych, opisywanych przez nas w lutowym numerze, pod lupę wzięliśmy rury i studzienki betonowe. Ich zastosowanie oraz właściwości przybliżył dyrektor Stowarzyszenia Producentów Elementów Betonowych dla (...)
»

Wykonalność zezwoleń (...)

  W obecnym stanie prawnym uzyskanie zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów, na podstawie art. 83 ust. 1 Ustawy z 16 kwietnia 2012 r. o ochronie przyrody (DzU z 2009 r. nr 151, poz. 1220, z późn. zm.), bywa w wielu przypadkach kłopotliwe oraz zajmuje sporo czasu. Nie w każdym przypadku decyzja kończąca postępowanie jest także satysfakcjonująca dla podmiotu zainteresowanego usunięciem drzew lub krzewów. Organ prowadzący postępowanie (...)
»