Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Przeciw dopalaczom(...)

Podczas posiedzenia Zarządu Związku Miast Polskich w Starym Sączu 24 lipca 2015 r. przedstawiciele miast członkowskich obrali wspólne stanowisko m.in. w sprawie skutecznej walki z tzw. dopalaczami. O czym jeszcze rozmawiano? Związek Miast Polskich zwrócił się do Rady Ministrów z apelem o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w kwestii dopalaczy. Istniejące przepisy nie umożliwiają nakładanie kar za produkcję i obrót środkami zastępczymi. W praktyce są więc nieskuteczne,(...)
»

Samorządowcy wyróżnieni(...)

Stanisław Gawłowski, zastępca prezydenta Koszalina, oraz Włodzimierz Tomaszewski, zastępca prezydenta Łodzi, to pierwsi samorządowcy, którym Zarząd Główny Krajowej Izby Gospodarki Odpadami w Warszawie przyznał tytuł honorowego członka KIGO. Honorowe członkostwo Izby jest wyróżnieniem za „szczególne zasługi dla gospodarki komunalnej oraz tworzenie kompleksowych i racjonalnych rozwiązań w gospodarce odpadami, mających istotny wpływ na ochronę środowiska i jakość życia społeczności lokalnych (...)
»