Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Błędny sposób obliczania(...)

Problem niewłaściwie sformułowanego wzoru, według którego gminy mają obliczać poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, nie jest nowy i w ciągu minionych dwóch lat był wielokrotnie sygnalizowany. Niestety, bez rezultatu. Okazją do ponownego, popartego konkretnymi danymi, zmierzenia się z tą kwestią stał się fakt zaprojektowania od nowa na potrzeby jednego z polskich miast systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, który ma zacząć funkcjonować od początk(...)
»

Dostępne dla ludzi, chcąc(...)

Szansę dla przezwyciężenia fragmentaryzacji przestrzeni miasta i zachowania jego istoty mogą stanowić przestrzenie publiczne, gdzie jego mieszkańcy są razem i wchodzą we wzajemne relacje. Istotą miasta jest to, że stanowi przestrzeń, w której jesteśmy razem. Musimy być razem, bo – jak zauważył przed wiekami Platon w „II Księdze Państwa” – człowiek nie jest samowystarczalny, tylko potrzebuje do życia innych. Tych innych znajdujemy przede wszystkim w mieście. W t(...)
»