Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Historia azbestu - od euf(...)

Szkodliwe działanie azbestu na zdrowie ludzi zostało potwierdzone stosunkowo niedawno, bo w latach 80. ubiegłego wieku. Zaliczono go do substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska i jako materiał niebezpieczny został zakazany w wielu państwach, w tym w całej Unii Europejskiej. Termin „azbest”, wywodzący się od słowa opisującego jego wyjątkowe właściwości – „asbestion”, czyli „nieugaszony”, nie opisuje jednej konkretnej substancji. Określa on grupę (...)
»

Logistyka odzysku (...)

  Znaczenie logistyki odzysku w procesach gospodarowania odpadami w sieciach dostaw było przewodnim tematem konferencji „Logistyka odzysku”.   Spotkanie, które zorganizował Eko Cykl Organizacja Odzysku, odbyło się w dniach 17-18 marca br. w Warszawie. Logistyka odzysku ma ogromne znaczenie dla ochrony środowiska, oszczędności surowców wtórnych oraz zmniejszenia kosztów zagospodarowania odpad(...)
»