Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Nowy system zbierania wy(...)

W oczywistej konsekwencji tych zmian selektywne gromadzenie i tzw. pozbywanie się odpadów stanie się obowiązkiem mieszkańców, a nie, jak dotychczas, tylko opcją. Należy również zakładać, że z czasem gminy wraz  z przedsiębiorcami odbierającymi odpady będą skuteczniej niż dotychczas egzekwować ten obowiązek, a nieunikniony wzrost opłat za odbieranie odpadów zmieszanych będzie dodatkową motywacją dla mieszkańców, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych do stosowania nowych, proekologicznych (...)
»

Gospodarka odpadami w Poz(...)

XII Wielkopolskie Forum Ekologiczne Po raz dwunasty firma Abrys była organizatorem Wielkopolskiego Forum Ekologicznego, które zgromadziło blisko 300 osób zainteresowanych gospodarką odpadami w Poznaniu. Poznań od 2004 r. posiada Strategię Gospodarki Odpadami, która określa ogólne kierunki działań i konkretne zadania w mieście w tym zakresie w dłuższej perspektywie czasowej. Miasto przyjęło także Plan Gospodarki Odpadami, który na skutek nowelizacji ustawy o odpadach z 29 lipc(...)
»