Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Solidarna odpowiedzialnoś(...)

Przepisy Prawa zamówień publicznych (P.z.p.) przewidują szereg regulacji, które mają na celu zabezpieczenie interesów zamawiającego w przypadku nierzetelności wykonawcy zamówienia, a także interesu podwykonawcy jako podmiotu najsłabszego w stosunku wynikającym z udzielenia zamówienia. W tym celu wprowadzono instytucję solidarnej odpowiedzialności za zobowiązania w trzech podstawowych sytuacjach: zamawiającego i wykonawcy za wynagrodzenie podwykonawcy (dotyczy szero(...)
»

Energetyczne przetargi(...)

  PV Przykona Firma Georyt z Niecieczy za 67 650,00 zł wykona instalację fotowoltaiczną, służącą do zabezpieczenia części potrzeb energetycznych budynku Urzędu Gminy Przykona (woj(...)
»