Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Elektrownie wiatrowe traf(...)

W gronie inwestorów coraz częściej mówi się o konieczności zmian w prawie administracyjnym i podatkowym w celu zapewnienia rozwoju i sprawnego uruchamiania kolejnych elektrowni wiatrowych. Inwestorzy wciąż bowiem natrafiają na bariery. To, że prawo nie nadąża za rzeczywistością, następuje, gdy nowe gałęzie gospodarki lub branże wprowadzają kolejne produkty czy usługi na rynek. Podobnie jest z polską energetyką odnawialną. Prawo, które nie sprzyja tworzeni(...)
»

Produkcja biokomponentów (...)

Wielokrotnie na spotkaniach organizowanych przez Krajową Izbą Biopaliw oraz w indywidualnych rozmowach prowadzonych z firmami zrzeszonymi w Izbie poruszana była tematyka problemów, z którymi borykają się przedsiębiorstwa w kontaktach z przedstawicielami urzędów celnych. Trudności dotyczą zazwyczaj różnic w interpretacjach poszczególnych aktów prawnych przez właściwe urzędy celne lub skarbowe. Jedną z głośniejszych spraw było zagadnienie naliczania VAT przez podmioty zajmujące się tłoczeniem (...)
»