Wszystkie artykuły w kategorii: "Prawo ochrony środowiska"

Polecane artykuły:

WEEE w Polsce(...)

Mamy nową ustawę opierającą się na zasadzie odpowiedzialności przemysłu za odpady powstałe z ich produktów. Ustawa jest implementacją dyrektywy 2002/96/WE z 27 stycznia 2003 r. Każdy kraj członkowski (w tym również te kraje, które wstąpiły do Unii 1 maja ubiegłego roku) miał obowiązek wdrożenia jej do swojego prawa do 13 sierpnia 2004 r. Niestety, Polska nie zdążyła tego zrobić. Kogo to jednak interesuje? Na razie jest skarga Komisji Europejskiej i toczy się postępowanie w trybie(...)
»

Wielopolski sposób na pal(...)

Polski rząd nie jest ostatecznie zdecydowany, na jakich doświadczeniach oprzeć rozwój termicznego przetwarzania odpadów – skandynawskich, niemieckich, francuskich czy bardziej egzotycznych, pozaeuropejskich. Tymczasem może się okazać, że ostatnia szansa w zakresie pozyskania z UE środków finansowych na rozbudowę infrastruktury w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko nie zostanie w pełni wykorzystana. Od kilkunastu lat skandynawskie rozwiązania w z(...)
»