Wszystkie artykuły w kategorii: "Prawo ochrony środowiska"

Reklama

Polecane artykuły:

Potrzebna jest synergia(...)

Ze Sławomirem Mazurkiem,  podsekretarzem stanu w Ministerstwie Środowiska, rozmawia Katarzyna Błachowicz W perspektywie kilku lat Polska będzie miała możliwość skorzystania z programów pomocowych. Na razie Unia zamroziła ok. 10 mld zł. Jakie warunki ex ante musi spełnić Polska, by odblokować pomoc unijną? W tym  obszarze gospodarki odpadami alokacja środków wynosi ok. 1,4 mln euro. Bez speł(...)
»

Aprobaty techniczne dla s(...)

Wyroby budowlane, nadające się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych i wprowadzone do obrotu, od 1 maja 2004 r. muszą posiadać (ustawa o wyrobach budowlanych – DzU nr 92, poz. 881) oznakowanie CE (oznaczające dopuszczenie wyrobu do stosowania na całym rynku Unii Europejskiej) lub krajowym znakiem budowlanym albo muszą być umieszczone w opublikowanym przez ministra infrastruktury wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa. Znak CE u(...)
»