Wszystkie artykuły w kategorii: "Prawo ochrony środowiska"

Polecane artykuły:

Idea Cittaslow przepisem (...)

Obecne trendy w kształtowaniu miast dążą z jednej strony do tworzenia inteligentnych osiedli, reagujących na dynamicznie zmieniające się potrzeby mieszkańców, z drugiej zaś na powrót do życia spokojnego, powolnego, skupionego na wewnętrznej strukturze małych społeczności, w których jednak każdy odnajdzie swoistą radość życia. Czy jednak afirmacja małych miasteczek jest najlepszą drogą do tego, by ludziom żyło się lepiej? Międzynarodowa Sieć Miast Dobrego Życia narod(...)
»

Dokument ciągle żywy(...)

Szereg ważnych spotkań i konferencji międzynarodowych, na których omawiane są sprawy energetyki odnawialnej, wskazuje, że stale rośnie świadomość społeczeństw i wynikająca z niej wola decydentów do dynamicznego rozwoju wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Tej ogólnej tendencji nie zmienia fakt istnienia na świecie często zasadniczych różnic poglądów, co do potrzeby i tempa rozwoju tego rodzaju energetyki. Zbigniew Kamieński, zastępca dyrektor(...)
»