Wszystkie artykuły w kategorii: "Gospodarka odpadami"

Polecane artykuły:

Potencjał energetyki wiat(...)

Rozwój odnawialnych źródeł energii to już nie tylko szansa na pozyskiwanie energii przyjaznymi człowiekowi i środowisku metodami, ale i konieczność realizacji naszych unijnych zobowiązań. I choć wciąż energetyka odnawialna traktowana jest z dużą rezerwą przez „tradycyjnych” energetyków, to odwrotu od ambitnych celów w zakresie udziału OZE w zaspokajaniu energetycznych potrzeb raczej nie ma. (...)
»

Nowy format karty charakt(...)

   Karta charakterystyki to zbiór informacjio właściwościach substancji lub mieszaniny oraz zasadach i zaleceniach ich bezpiecznego stosowania. Jest przeznaczona m.in. dla użytkowników prowadzących działalność zawodową w celu umożliwienia im podjęcia w miejscu pracy środków niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska.   Karta charakterystyki jest sporządz(...)
»