Wszystkie artykuły w kategorii: "Gospodarka odpadami"

Polecane artykuły:

Koncesja a energetyka odn(...)

Zasadniczo cel koncesji energetycznej nie odbiega od celu zwykłej koncesji, czyli realizacji szczególnie ważnych zadań przez podmiot inny niż państwo. Oczywiście koncesja energetyczna, jako instrument polityki energetycznej państwa, powinna zapewniać osiągnięcie, a przynajmniej dążyć do pogodzenia, wszystkich celów, zakładanych przez prawodawcę w art. 1 ust. 2 Prawa energetycznego. Wiodąca zasada zrównoważonego rozw(...)
»

Model włoski gospodarki o(...)

W poprzednich artykułach przybliżyłem Państwu systemy gospodarki odpadami, w których znakiem odzysku jest „zielony punkt”. Miejskie odpady komunalne we Włoszech osiągnęły w 1997 roku około 26,6 mln ton, daje to średnio na jednego mieszkańca Włoch 460 kg [Fot.: Włochy zagospodarowały łącznie 35% materiałów z odpadów opak(...)
»