Wszystkie artykuły w kategorii: "Gospodarka odpadami"

Polecane artykuły:

Stacje demontażu pojazdów(...)

Pewne wątpliwości budzi określenie, jaki rodzaj decyzji administracyjnej w zakresie gospodarki odpadami oraz przez kogo wydanej powinien uzyskać prowadzący stację demontażu pojazdów. Odpowiedź na tak postawione pytania powinna być poprzedzona odpowiedzią na pytanie, jaki rodzaj działalności prowadzi stacja demontażu pojazdów. Należy w tym miejscu zauważyć, że w ustawie z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (DzU z 2003 r. nr 58, poz. 515, z późn. zm.) są one nazywane przedsiębior(...)
»

Zagrożenie roślin energet(...)

Plantacje wieloletnich roślin energetycznych powinny być zakładane po uprzednim dokładnym przygotowaniu pola, ale nawet dobre przygotowanie podłoża nie zagwarantuje całkowitego pozbycia się szkodników glebowych. Fot. 1. Żerujące drutowce Wieloletni charakter upraw – 15, a nawet 20 lat – naraża plantację na żerowanie w(...)
»