Wszystkie artykuły w kategorii: "Gospodarka odpadami"

Polecane artykuły:

Czy audyt będzie efektywn(...)

Zdaje się, że audyt EMAS w związku z nową ustawą o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, jak również informacja zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej GIOŚ-u, dotycząca konkursu na nowego jej szefa, są ze sobą powiązane. Przedstawiciele branży opakowaniowej nie ufają pracownikom Inspekcji Ochrony Środowiska (IOŚ) i prezentowanym przez nich danym, co wielokrotnie publicznie podkreślali. W trakcie prac nad rządowym projektem ustawy o gosp(...)
»

Lepiej zapobiegać niż lec(...)

Powodzie to ekstremalne zjawiska hydrologiczne. I choć są to zdarzenia uzależnione przede wszystkim od warunków meteorologicznych, a ich wystąpienia nie sposób wykluczyć, istnieje przecież wiele metod służących ograniczaniu negatywnych skutków związanych zarówno z przejściem wysokiej fali na dużych rzekach, jak i z lokalnymi podtopieniami. Polskie systemy przeciwdziałania skutkom powodzi, zarządzania przestrzenią i wodami, niestety, wydają się być dalekie od ideału.(...)
»