Wszystkie artykuły w kategorii: "Gospodarka odpadami"

Polecane artykuły:

Mistrzyni krajobrazu lumi(...)

Deforestacja, erozja gleby, zanik różnorodności biologicznej, przyspieszone wymieranie gatunków czy nieformalne osady ludności w squatach z brakiem dostępu do wody pitnej to presje, z jakimi mierzy się dzisiejszy krajobraz kontynentalnej Afryki.   Zachłanne działania człowieka względem zasobów ludzkich wpływają na postępujące zmiany środowiskowe. Architekci krajobrazu pełnią ważną rolę w Chinach, Europie, ale zawód ten zasadniczo nie występuje w kraja(...)
»

Zasoby eksploatacyjne uję(...)

W gospodarce każdego państwa woda, a zwłaszcza woda podziemna traktowana jest jako jeden z podstawowych surowców. Stąd konieczność oceny zasobów tego surowca eksploatowanego przez ujęcia dla potrzeb zarządzania nimi i prowadzenia ich ochrony. Z tej przyczyny poszukiwanie, dokumentowanie i ustalanie zasobów wód podziemnych podlega określonym przepisom prawnym. W Polsce można wyróżnić dwa okresy prawnego dokumentowania i określania zasobów wód podziemnych. Pierwszy okres dotyczy l(...)
»