Wszystkie artykuły w kategorii: "Gospodarka odpadami"

Polecane artykuły:

Ustawa krajobrazowa. Wybr(...)

Tak zwana ustawa krajobrazowa była i jest charakteryzowana na łamach „Przeglądu Komunalnego” już na różne sposoby. Pojawiły się komentarze dotyczące zarówno kierunków przeprowadzanych zmian, jak i konkretnych nowych narzędzi ochrony krajobrazu, przede wszystkim zawartych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Rzeczywiście, są to chyba najbardziej istotne zmiany wynikające z Ustawy z 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi o(...)
»

Technologie przeróbki odp(...)

Francja poszukuje nowych alternatyw zarówno dla spalania odpadów z gospodarstw domowych, jak i kierowania ich na wysypiska. Metanizacja odpadów organicznych oraz mechaniczne sortowanie odpadów opakowaniowych wydają się rozwiązaniami obiecującymi, zarówno w aspekcie ochrony środowiska, jak i pod względem ekonomicznym. Na przestrzeni ostatnich 10 lat, Francja w dziedzinie przeróbki odpadów komunalnych na pierwszym miejscu stawiała ich spalanie, z wykorzystaniem uwolnionej e(...)
»