Wszystkie artykuły w kategorii: "Dodatki - Zeszyty Komunalne"


    Ten dział nie zawiera żadnych artykułów.

Polecane artykuły:

Transport a środowisko(...)

Tegoroczne III Międzynarodowe Targi Infrastruktura 2005, które odbyły się w dniach 5-7 października w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, zgromadziły 87 wystawców z ośmiu krajów Europy. W trakcie targów przedstawione zostały propozycje dla sektora infrastruktury drogowej i miejskiej oraz transportu lotniczego i morskiego. Podczas imprezy został rozstrzygnięty Konkurs Ministra Infrastruktury na najlepszą ofertę Targów Infrastruktura 2005. W kategorii „Drogi” zwyciężyła firma BUDIM(...)
»

Programy naprawcze(...)

Marek Górski Programy naprawcze są nową instytucją w systemie prawa ochrony środowiska, wprowadzaną głównie dla wypełnienia zobowiązań wynikających z prawa wspólnotowego. Służyć mają wykonywaniu obowiązków związanych z ochroną jakości środowiska. Obowiązek opracowania, przyjęcia i wykonania programu powstawać będzie z chwilą stwierdzenia naruszenia standardów jakości środowiska, w przypadkach określonych ustawą. Regulacje prawne dotyczące programów składają się z dwó(...)
»