Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Od Redaktora(...)

Droga od PSZOK-ów do RIPOK-ów z pewnością nie wydaje się już tak długa i kręta jak rok temu. W czasie realizacji nowych inwestycji, a także w toku zmian legislacyjnych rośnie świadomość tego, że efektywna gospodarka odpadami stanowi sumę wielu rozmaitych czynników. Wdrażane nowelizacje, selektywna zbiórka odpadów, ich odzysk lub utylizacja muszą stworzyć sprawnie funkcjonujący mechanizm, o co postulują m.in. przedstawiciele Rady RIPOK. Dlatego należy jeszcze raz dokładnie posortować(...)
»

Finansowanie oświetlenia (...)

Obowiązki gminy Finansowanie oświetlenia dróg publicznych Dobitnym dowodem potwierdzającym emocje, jakie generuje kwestia określenia zakresu tytułowego zadania, jest chociażby fakt wydania 31 stycznia br. przez Sąd Najwyższy orzeczenia, w którym stwierdzono, że gminy muszą płacić za oświetlenie każdej bezpłatnej drogi publicznej, jaka znajduje się na ich terenie. Jak wiadomo, prawodawca obarczył gminy – via art.(...)
»