Kategorie artykułów

Polecane artykuły:

Podstawowe ogniwa akumula(...)

W pierwszej części artykułu, który ukazał się w poprzednim wydaniu „Recyklingu”, scharakteryzowano dwa typy ogniw galwanicznych drugiego rodzaju (odwracalnych) – akumulatory kwasowo-ołowiowe (Pb) i niklowo-kadmowe (NiCd). Przedstawiono również sposób zagospodarowania ich odpadów. Druga część artykułu będzie poświęcona kolejnym typom ogniw – nowoczesnym bateriom niklowo-wodorkowym (NiMH). (...)
»

Od redakcji(...)

RODO na grunt polskiego prawa zostało wprowadzone „rzutem na taśmę”. Nowa polska ustawa o ochronie danych osobowych została przyjęta dopiero 10 maja. Unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) zaczęło obowiązywać 25 maja br. Do tej pory także obowiązywały regulacje chroniące dane osobowe, jednak zmiany w tym zakresie mają charakter zasadniczy. Nie wszystkie przepisy są jednoznaczne, część z nich budzi kontrowersje, a wszystkie na grunt p(...)
»