Kategorie artykułów

Reklama

Polecane artykuły:

Jak promować gminę w medi(...)

Rosnąca konkurencja na rynku usług turystycznych oraz gospodarcza rywalizacja gmin i regionów na forum międzynarodowym, nadaje szczególne znaczenie lokalnym programom promocyjnym. Od skutecznego wykorzystanie technik i narzędzi reklamy, public relations, promocji sprzedaży zależy pośrednio sukces gospodarczy całej społeczności lokalnej. Propagowanie walorów turystycznych regionu, informowanie o lokalnych możliwościach biznesowych i ulgach dla inwestorów, promowanie osiągnięć eko(...)
»

Usuwanie bakterii nitkowa(...)

Centralna Oczyszczalnia Ścieków w Gliwicach jest mechaniczno-biologiczną oczyszczalnią z chemicznym wspomaganiem usuwania fosforu, beztlenową stabilizacją osadu oraz odzyskiem biogazu dla celów energetycznych i cieplnych. Oddana została do eksploatacji w czerwcu 2002 r. Reaktor biologiczny zimą przed podaniem koagulantu PAX Fot. Archiwum PWiK w Gliwi(...)
»