Sukcesy i porażki

wydany w Przegląd Komunalny – 2009-11
  DRUKUJ

Parki miejskie stanowią najstarsze i z założenia najbardziej „zielone” przestrzenie publiczne miasta. Historyczne parki, obok spełniania funkcji przypisywanych ogółowi terenów zieleni miejskiej, współtworzą potencjał tożsamości kulturowo-przyrodniczej miasta.

W Łodzi na łączną liczbę 34 założeń parkowych 12 posiada wpis do rejestru zabytków (historyczne parki miejskie i pofabrykanckie)1. Coraz szerszemu naukowemu rozpoznawaniu pozytywnego oddziaływania zieleni na poprawę warunków życia w mieście towarzyszy rozwój powszechnej edukacji proekologicznej, a w ślad za nią wzrasta świadomość społeczna w zakresie potrzeby ochrony i konieczności rozbudowy terenów biologicznie czynnych, które spełniają ważkie funkcje ekologiczno-przyrodnicze, rekreacy [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus