Pompy ciepła w komunalnych oczyszczalniach ścieków

wydany w Przegląd Komunalny – 2009-11
  DRUKUJ

Pompy ciepła należą do niezbyt rozpowszechnionych, niekonwencjonalnych źródeł ciepła. Z barierami w ich zastosowaniu, takimi jak wysokie nakłady inwestycyjne i koszty potrzebne na zakup energii elektrycznej dla urządzeń sprężarkowych, zmagają się m.in. projektanci i decydenci związani z oczyszczalniami ścieków.

By szerzej wykorzystywać pompy ciepła, należałoby też przezwyciężyć przeszkody w postaci niedostępności odpowiednich zasobów ciepła niskotemperaturowego czy braku doświadczeń eksploatacyjnych.
Poniżej przedstawiono przykłady zastosowania pomp ciepła, wykorzystujących zasoby ciepła odpadowego ścieków, w dwóch mechaniczno-biologicznych oczyszczalniach ścieków komunalnych (OŚ): w Grudziądzu i Żywcu. Nominalny (projektowy) strumień ścieków wynosi w tych ob [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus