Wszystkie artykuły w kategorii: "Technika komunalna"

Polecane artykuły:

„W każdym końcu jest nowy(...)

Stare fabryki, kopalnie, młyny, systemy nawadniające, maszyny i narzędzia od dawna mają swoich entuzjastów. Nie wolno zapominać, iż spuścizna przemysłowa jest częścią kultury materialnej, odpowiedzialnej za ukształtowanie się oblicza kultur, społeczności i jednostek. Już w 1978 r. Kopalnia Soli w Wieliczce jako jeden z pierwszych obiektów na świecie znalazła się na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO1. Nie zawsze jednak dziedzictwo przemysłowe uznaw(...)
»

Z unijnego podwórka(...)

Przyjazna ocena środowiskowa By ułatwić władzom państw członkowskich i wykonawcom radzenie sobie ze skutkami, jakie wywierają na środowisko projekty budowlane, 29 stycznia br. Komisja Europejska opublikowała dyrektywę dotyczącą oceny oddziaływania na środowisko. Celem Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko je(...)
»