Natura 2000 – czym jest?

wydany w Przegląd Komunalny – 2009-11
  DRUKUJ

Natura 2000 jest europejskim programem ochrony przyrody, wdrażanym w granicach wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej. Został on powołany do życia m.in. po to, aby zapewnić realizację zapisów licznych konwencji międzynarodowych, dotyczących ochrony przyrody.

Można do nich zaliczyć m.in. Konwencję Ramsarską z 1971 r. o ochronie obszarów wodno-błotnych, Konwencję Bońską o ochronie wędrownych gatunków zwierząt z 1979 r., Konwencję Berneńską z 1982 r. o ochronie europejskich gatunków roślin i zwierząt oraz siedlisk, a także jedną z najważniejszych – Konwencję z Rio de Janeiro z 1992 r. o ochronie różnorodności biologicznej.
 
Dyrektywy ptasia i siedliskowa
Podstawę prawną programu Natura 2000 stanowią dwa akty prawne: Dyrekt [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus