Kompetencje urzędnika gminnego

wydany w Przegląd Komunalny – 2009-11
  DRUKUJ

Zmiany prawne, które nastąpiły w roku 2005, na trwale odmieniły oblicze samorządu. Wójtowie, burmistrzowie oraz prezydenci miast uzyskali zupełnie nowe i – jak się szybko okazało – niezwykle ważne kompetencje związane z prawną reglamentacją procesu inwestycyjnego pod kątem ochrony środowiska.

Ocena skutków, jakie może powodować realizacja planowanych przedsięwzięć oraz określanie warunków ich realizacji w zgodzie ze środowiskiem spoczęła m.in. na barkach gmin. Wejście w życie Ustawy z 18 maja 2005 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (DzU nr 113, poz. 954) dla rzeszy kilku tysięcy pracown [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus