Biegli z zakresu ochrony środowiska w postępowaniu administracyjnym

wydany w Przegląd Komunalny – 2009-11
  DRUKUJ

Niektóre postępowania administracyjne z zakresu ochrony środowiska wymagają specjalistycznej wiedzy przyrodniczo-technicznej, której nie zawsze można wymagać od zatrudnionego w organie administracji pracownika. Może to dotyczyć m.in. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wydawanej po przeprowadzonej ocenie oddziaływania na środowisko, pozwolenia zintegrowanego czy nawet decyzji o wymierzeniu administracyjnej kary pieniężnej za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia.

W takich sytuacjach możemy mieć do czynienia z wiadomościami specjalnymi. Sąd Najwyższy w wyroku z 18 lipca 1975 r. (I CR 331/75, Lex nr 7729) przyjął, że wiadomości specjalne to takie, które wykraczają poza zakres tych, jakimi dysponuje ogół osób inteligentnych i wykształconych. W kontekście stosu [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus