Wszystkie artykuły w kategorii: "Środowisko"

Polecane artykuły:

Informator (...)

Czas na wnioski Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z 27 lutego 2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków zostało opublikowane i weszło w życie. Ostateczna treść rozporządzenia bierze pod uwagę postulat, o którego uwzględnienie zabiegała branża wodno-kanalizacyjna (Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie, regionalne stowarz(...)
»

Informator(...)

PPP w Rudzie Śląskiej Zakończono kompleksową termomodernizację 12 placówek oświatowych w Rudzie Śląskiej. Inwestycję w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego zrealizowało konsorcjum firm Siemens i Siemens Finance. – Z wyliczeń przedstawionych przez obie spółki wynika, że oszczędności energii cieplnej po termomodernizacji w perspektywie dziesięciu lat pozwolą zaoszczędzić ponad 4,3 mln zł. Z kolei zmiana oświetlenia na energooszczędne ma zapewnić w tym czasie p(...)
»