Wszystkie artykuły w kategorii: "Środowisko"

Polecane artykuły:

Bieganie w rytmie Matki Z(...)

Poprosiłem redakcję „Przeglądu Komunalnego” o jednorazową zmianę w podpisaniu mojego nazwiska w tej rubryce. Powodem jest opowieść o bieganiu na rzecz Ziemi. Szacunek dla Matki Ziemi wśród ludów tubylczych wyrasta zarówno z pokory, jaką mają one wobec sił natury, jak i z wielowiekowych tradycji odwołujących się do wierzeń. Współczesny ekologizm ludów tubylczych wynika także z ogromu zniszczeń, jakich bezkarnie dokonują wielkie koncerny i rz(...)
»

Sympozjum w Łodzi(...)

Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Łodzi i tamtejsze Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji – Regionalne Centrum CP były organizatorami sympozjum pt. „Gospodarka komunalnymi odpadami ulegającymi biodegradacji a czystsza produkcja i konsumpcja”. Patronat nad konferencją, która odbyła się w dniach 20-21 kwietnia br. w siedzibie NOT w Łodzi, sprawował Jerzy Kropiwnicki, prezydent Łodzi, a wsparcia finansowego udzielił łódzki WFOŚiGW. Sympozjum poświ(...)
»