Wszystkie artykuły w kategorii: "Spojrzenie bez obciążeń"

Polecane artykuły:

Ochrona gleby w dyrektywi(...)

Dyrektywa w sprawie emisji przemysłowych zawiera pierwszą w prawie unijnym definicję gleby oraz wprowadza trzy nowe instrumenty jej ochrony. Przepisy tego aktu prawnego winny być zaimplementowane do prawa krajowego do 7 stycznia 2013 r. Dyrektywa 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych1 zwana jest również dyrektywą IED (ang. Industrial Emissions Directive). Zmiany wprowadzane tą dyrektywą polegają m.in. na rozszerzeniu listy instalacji IPPC, zaostrzeniu st(...)
»

Miejska infiltracja(...)

Zalane ulice, miejscowe podtopienia, a nawet miejskie powodzie – to trudności, z którymi coraz częściej muszą się mierzyć mieszkańcy polskich miast. W dobie dominacji w przestrzeni miejskiej powierzchni nieprzepuszczalnych – betonowych i asfaltowych – tradycyjne sposoby odprowadzania wód opadowych stają się po prostu niewystarczające. Postępujące „zabetonowanie” miast, a w konsekwencji zmniejszanie powierzchni chłonnej, prowadzi do zaburzenia naturalnego procesu ob(...)
»