Wszystkie artykuły w kategorii: "Spojrzenie bez obciążeń"

Polecane artykuły:

Wielkie powodzie w Grecji(...)

Grecję od kilku tygodni nawiedzają powodzie spowodowane obfitymi opadami deszczu. Najbardziej poszkodowane są przemysłowe miasta Mandra, Nea Peramos i Megara, położone na zachód od Aten. W powodziach zginęło już 15 osób.  Większość ofiar to starsi, schorowani ludzie, którzy nie zdołali uciec przed żywiołem, a ich ciała znaleziono w zalanych wodą domach. Kilkadziesiąt osób trafiło do szpitali, wiele nadal uważa się za zaginione. Miejscowe media donoszą o ogromnych stratach material(...)
»

Kara za nielegalny przywó(...)

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 31 maja 2010 r. (IV SA/Wa 187/10) oddalił skargę na decyzję wymierzającą karę pieniężną z tytułu „odbioru” nielegalnie przywiezionych odpadów.   Skarga opierała się w głównej mierze na zarzucie, iż przepis art. 32 ust. 1 Ustawy z 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów1 w zakresie, w jakim pozwala na nałożenie kary pieniężnej(...)
»