Podstawy prawne wstrzymania użytkowania i zamknięcia

wydany w Przegląd Komunalny – 2009-11
  DRUKUJ

Ochrona środowiska jest procesem niezwykle dynamicznym, wymuszającym na podmiotach korzystających z niego wprowadzanie ciągłych zmian. Mają one wyeliminować lub zmniejszyć zakres oddziaływania na środowisko.

W praktyce proces ten ograniczony jest wynikającą z art. 16 kodeksu postępowania administracyjnego (k.p.a.) zasadą trwałości decyzji administracyjnych, pozwalającą na uchylenie lub zmianę ostatecznej decyzji, stwierdzenie nieważności lub wznowienie postępowania tylko w przypadkach przewidzianych w kodeksie lub w ustawach szczególnych. Dlatego też wiele podmiotów, które podjęły działalność w zakresie korzystania ze środowiska w przeszłości, dzisiaj taką działalność mogłoby prowadzić tylko po spełnieniu dużo bardziej restrykcyjnych wymagań. Jeżeli jednak posiadają one pozwolenia na prowadzenie ta [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus