Nowa regulacja prawna cz. I

wydany w Przegląd Komunalny – 2009-11
  DRUKUJ

Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE w sprawie odpadów oraz uchylającą niektóre dyrektywy przyjęto 19 listopada ub.r. Jest to tzw. nowa dyrektywa ramowa. Obecnie podlega ona jeszcze swoistemu vacatio legis – wprawdzie weszła w życie w grudniu 2008 r., ale państwa członkowskie na wprowadzenie niezbędnych przepisów „ustawowych, wykonawczych i administracyjnych” mają czas do 12 grudnia 2010 r.

Dopiero w tym dniu stracą też moc najważniejsze dotychczasowe akty prawne UE z zakresu gospodarki odpadami: dyrektywa ramowa 2006/12/WE w sprawie odpadów, dyrektywa 91/689/EWG w sprawie odpadów niebezpiecznych oraz 75/439/EWG w sprawie odpadów olejowych.
Przyjęcie nowej dyrektywy ramowej jest siłą rzeczy pretekstem do dokonania kompleksowe [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus