Kwalifikowanie energii z odpadów

wydany w Przegląd Komunalny – 2009-11
  DRUKUJ

W art. 44 ust. 8 i 9 Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (DzU z 2007 r. nr 39, poz. 251, z późn. zm.) zawarto fakultatywne upoważnienia dla ministra ds. środowiska do wydania rozporządzenia, w porozumieniu z ministrem ds. gospodarki, określającego szczegółowe warunki techniczne kwalifikowania części energii odzyskanej z termicznego przekształcania odpadów komunalnych (TPOK) jako energii z odnawialnego źródła energii.

Akt ten winien przede wszystkim wskazywać rodzaje frakcji zawartych w odpadach komunalnych, które przekształcane termicznie w spalarniach odpadów mogą być uznane za biodegradowalne frakcje w sensie definicji biomasy określonej w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/77/WE z 27 września 2001 r. w sprawie wspierania produkcji na rynku wewnętrznym energi [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus