Od redaktora

wydany w Przegląd Komunalny – 2009-11
  DRUKUJ

Priorytetowe miejsce w dyskusjach i decyzjach politycznych zajmuje obecnie dążenie wielu państw do przeciwdziałania globalnemu ociepleniu. Spowolnienie tego procesu wymaga zmiany dotychczasowej polityki ekologicznej. Nowym kierunkiem działań Unii Europejskiej w zakresie prewencji zmian klimatycznych jest pakiet klimatyczny, który znacząco zwiększa obciążenia dla przedsiębiorstw emitujących gazy cieplarniane. Jego istotnym elementem jest wprowadzenie do 2013 r. nowych zasad podziału pozwoleń na emisję, a także ustalenie długoterminowego celu redukcyjnego dla krajów Unii Europejskiej. Pożądane jest, aby redukcja emisji gazów cieplarnianych ustaliła się do 2015 r. na poziomie 80-95%. Ważnych i wspólnych decyzji politycznych wymagają kwestie związane z finansowaniem działań na rzecz adaptacji do zmian klimatu w krajach najbiedniejszych oraz możliwości wykorzystania nadwyżek jednostek emisji CO2 po 2012 r. Swoistego rodzaju kontrybucja krajów Wspólnoty na rzecz wspólnych działań przeciwdziałających emisji gazów cieplarnianych nie może być równa dla wszystkich.

Efektywność wszystkich tych działań uzależniona jest od całego systemu powiązań głównie: umiejętnego zarządzania pieniędzmi, wybierania nawyków w tworzeniu i realizacji projektów w ramach różnych programów, sprawnego przepływu informacji i szeregu przekształceń ekonomicznych. Wszelkie przekształcenia w naszym kraju są jednak procesami bardzo trudnymi, bo rozproszonymi, kapitałochłonnymi, a przede wszystkim wymagającymi dużych zmian w świadomości całego społeczeństwa, a nie tylko jego liderów, bez względu na to, kim oni są.
Przeciwdziałanie ocieplaniu klimatu to oczywiście nie jedyne zagadnienia ochrony środowiska, wymagające pilnych rozwiązań. Obecne wydanie „Przeglądu Komunalnego” przedstawia szereg aktualnych problemów. Omówiono w nim m.in. kwestie udziału biegłych z zakresu ochrony środowiska w postępowaniu administracyjnym, zagadnienia efektywnego oszczędzania wody, nowe regulacje prawne z zakresu gospodarki odpadami, korzyści płynące z programu Natura 2000 i kształtowanie zieleni w miejskich przestrzeniach publicznych. Interesującą lekturą są „Zeszyty Komunalne”, w których zaprezentowano programowanie i ocenę efektywności wykorzystania funduszy unijnych. Bez wątpienia jest to jeden z najważniejszych problemów rozwoju społeczno-gospodarczego kraju.
Tradycyjnie już, w listopadowym numerze „Przeglądu Komunalnego” zapraszamy i zachęcamy do odwiedzenia Targów POLEKO, na których poszukiwane będą rozwiązania najbardziej palących środowiskowych problemów. Będzie tam również obecna redakcja miesięcznika, której przedstawiciele chętnie spotkają się z osobami chcącymi porozmawiać o tematyce i pracach redakcyjnych.
 
Krzysztof Kasprzak, przewodniczący Rady Programowej
Ten artykuł jest dostępny dla wszystkich

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się  |  Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus