Wszystkie artykuły w kategorii: "Od Redaktora"

Polecane artykuły:

Branżowe ABC(...)

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków Jeden z mieszkańców zgłosił się do naszego przedsiębiorstwa z wnioskiem o uzgodnienie lokalizacji przydomowej oczyszczalni ścieków dla istniejącego budynku mieszkalnego wyposażonego w szczelny osadnik bezodpływowy. Sołectwo, w którym miałaby być zlokalizowana niniejsza oczyszczalnia, posiada już projekt kanalizacji sanitarnej, który zostanie zrealizowany w najbliższych latach. Pro(...)
»

Dłuższa eksploatacja turb(...)

Dzięki zoptymalizowanym turbinom i inteligentnemu zarządzaniu danymi możemy osiągnąć większą ich wydajność i wydłużyć okres eksploatacji elektrowni wiatrowej. Komisja Europejska przyjęła w tym roku nowe zasady, które mają ograniczyć pomoc państwową dla produkcji energii z OZE, energii solarnej, wiatrowej i z biomasy. Nowe reguły będą obowiązywać we wszystkich państwach Unii. Jednak w Polsce to wsparcie ma być relatywnie duże.  (...)
»