Wszystkie artykuły w kategorii: "Od Redaktora"

Polecane artykuły:

Trafne prognozy(...)

  Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji (RPWiK) w Chrzanowie to beneficjent, który w 2009 r. pomyślnie zakończył wsparty środkami Funduszu Spójności projekt pn. „Gospodarka wodna w Chrzanowie”. Inwestycję zrealizowano na terenie trzech gmin powiatu chrzanowskiego (Chrzanów, Libiąż i Trzebinia).   Składały się na nią przebudowa systemu wodociągowego, wykonanie dodatkowej sieci kanalizacji sa(...)
»

Perspektywy wykorzystania(...)

Deklaracja Madrycka z 1994 r. obliguje kraje Unii Europejskiej, aby do 2010 roku osiągnęły udział energii niekonwencjonalnej w wysokości 15% energii całkowicie produkowanej. Wg definicji przyjętej w Ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo Energetyczne - pod pojęciem niekonwencjonalnego źródła energii rozumieć należy takie, które nie wykorzystuje spalania organicznych paliw kopalnych w procesie przetwarzania. (...)
»