Wszystkie artykuły w kategorii: "Od Redaktora"

Polecane artykuły:

Ładowarka – niezastąpiona(...)

Prace porządkowe przeprowadzane na terenie miejskim charakteryzują się dużą sezonowością. Wiosna to czas zamiatania i rekultywacji, w lecie prowadzone są prace ogrodnicze, koszenie trawników i zamiatanie, jesień wiąże się z koniecznością zbierania liści, a zima z odśnieżaniem i rozrzucaniem soli i piasku. Czy wszystkie te zadania jest w stanie wykonać jedna maszyna? Odpowiedź brzmi: tak. Ładowarki, choć kojarzone z budownictwem, ogrodnictwem czy rolnictwem, są masz(...)
»

Regulamin dostarczania wo(...)

Działalność z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, choć jest bez wątpienia działalnością gospodarczą (realizowaną bezpośrednio w oparciu o umowę cywilnoprawną zawartą między przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcą usług), podlega istotnym ograniczeniom, wprowadzonym przede wszystkim w imię ochrony praw konsumentów (odbiorców) oraz właściwej jakości świadczonych na ich rzecz usług. Potrzeba takich ograniczeń wynika ze szczególn(...)
»