Wszystkie artykuły w kategorii: "Konkurs"

Polecane artykuły:

Woda w mieście(...)

Woda w mieście W środowisku architektów krajobrazu coraz częściej głosi się potrzebę ponownego wprowadzania wody do miast. Woda promowana jest jako doskonały element kompozycyjny i atrakcja społeczna. Popularne stają się uliczne zdroje wodne ze względu na ich wymiar użytkowy. Nie dziwi więc, że listopadowa konferencja „WAK15”, organizowana przez Stowarzyszenie Architektów Krajobrazu, została w całości poświęcona tej tematyce. Goście spot(...)
»

Faktyczne wywłaszczenie p(...)

Zgodnie z art. 64 ust. 3 Konstytucji RP własność może być ograniczona tylko w drodze ustawy i wyłącznie w zakresie, w jakim nie narusza to istoty tego prawa. Dopuszczalne jest jednakże legalne wywłaszczenie – w tym również takie ograniczenie prawa własności, które faktycznie narusza jego istotę – pod warunkiem spełnienia dwu warunków. W myśl art. 21 ust. 2 ustawy zasadniczej jest to możliwe wówczas, gdy dokonywane jest na cele publiczne(...)
»