Wszystkie artykuły w kategorii: "Konkurs"

Polecane artykuły:

Komisja Ochrony Środowisk(...)

W nowo wybranym Sejmie IV kadencji wyłoniona została Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Jej skład prezentujemy poniżej. W środowisku obawy budzi merytoryczne przygotowanie poszczególnych posłów do czekających ich zadań. Chociaż nie przesądzajmy, w końcu ekologia to temat ostatnio bardzo popularny i dzięki temu na pewno dobrze znany członkom Komisji. Pozostaje zatem liczyć, że podczas prac zwycięży zdrowy rozsądek. Krzysztof Filipek - przewodnicz(...)
»

Polski system gospodarki (...)

Seminarium "Opakowania a ekologia" - 21.09.2004 Od ponad 2,5 roku budujemy w Polsce system gospodarki odpadami opakowaniowymi, oparty na prawie unijnym w tym zakresie. Prawo to stworzone jest poprzez Dyrektywę Parlamentu i Rady Europejskiej z 1994 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, znowelizowaną na początku bieżącego roku. Najważniejszym postanowieniem tej dyrektywy było wprowadzenie obowiązku zapewnienia odzysku i recyklingu (...)
»