Podatek od psa – za i przeciw

wydany w Przegląd Komunalny – 2009-11
  DRUKUJ

Podatek od psów domowych po raz pierwszy wprowadzono w Królestwie Prus w 1810 r. jako jeden z tzw. podatków od luksusu. Prawodawcy wyszli wówczas z założenia, że posiadacz niebędącego zwierzęciem użytkowym psa musi posiadać duży zasób środków finansowych.

W końcu XIX w. w Nowej Zelandii wprowadzony przez brytyjskie władze podatek od posiadania psów spowodował opór ludności maoryskiej i tzw. wojny o podatek od psów. Obecnie w Niemczech tego rodzaju opłatę ustalają gminy, różnicując jej wysokość w zależności od rasy psa.
W Polsce podatek od posiadania psa obowiązywał do 31 grudnia 2007 r. Był on bezpośredni i kwotowy, tzn. gminy musiały pobierać go nawet w sytuacji, gdy koszty jego poboru zdecydowanie przekraczały wpływy z tego tytułu. Nato [...]
Dostęp do dalszej części artykułu jest płatny

Z prenumeratą cyfrową lub papierową uzyskasz
bezpłatny dostęp do wszystkich treści.

Sprawdź ofertę prenumeraty

Zaloguj się |  Odblokuj kodem  | Prenumerujesz? – otrzymaj dostęp

comments powered by Disqus