Wszystkie artykuły w kategorii: "Higiena komunalna"

Polecane artykuły:

Ogrodnicze targowanie(...)

Po raz trzeci Międzynarodowe Targi Poznańskie zorganizowały Targi Ogrodnicze Gardenia. 11-13 kwietnia br. swoją ofertę zaprezentowało 130 wystawców. Targi odwiedziło ok. 10 tys. osób. Imprezie towarzyszyło seminarium „Drzewa w architekturze miasta”. Pierwszy dzień przeznaczony był wyłącznie dla profesjo(...)
»

„Inteligentna” koksownia(...)

W ramach I osi priorytetowej z działania 1.1 Wspieranie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla (ICHPW) otrzymał ok. 60 mln zł na realizację projektu „Inteligentna koksownia spełniająca wymagania najlepszych dostępnych technik”. 7 maja br. w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu rozpoczęto prace nad tym przedsięwzięciem. Założeniem projektu jest opracowanie rozwiązań i pro(...)
»