Wszystkie artykuły w kategorii: "Higiena komunalna"

Polecane artykuły:

Książki nadesłane(...)

TORFOWISKA I TORF Piotr Ilnicki Książka prezentuje rozległe interdyscyplinarne informacje dotyczące torfowisk i torfu, z uwzględnieniem aktualnego stanu wiedzy w zakresie poszczególnych działów torfoznawstwa. Omawia zagadnienia dotyczące genezy torfowisk i torfu, ich występowania, budowy, klasyfikacji, hydrologii, mikroklimatu, flory i fauny, odwodnień, użytkowan(...)
»

Czas zmian(...)

Jerzy Starypan prezes Zarządu Beskid Żywiec Sejmiki wojewódzkie, opracowując wojewódzkie plany gospodarki odpadami komunalnymi, przyjmowały dwie różne strategie. Część z nich kierowała się regułą konkurencji między RIPOK-ami, tworząc RGOK. Inni postępowali wg zasady, że regiony określane są zgodnie z oczekiwaniem samorz(...)
»